martes, 28 de marzo de 2017
BASES OPEN INTERNACIONAL POR EQUIPOS CONCELLO DE DUMBRÍA

1- A adxudicación de tramos de pesca e dorsais farase por sorteo antes do inicio da competición.
2- Os equipos estarán formados por catro pescadores.
3- Tódolos participantes deberán de ter licenza de pesca de Galicia ou interautonómica en vigor.
4- A competición desenvolverase en dúas mangas.
5- A modalidade de pesca será a de salmónidos lance.
6- En cada quenda de cada manga pescarán nun mesmo tramo dous pescadores de cada equipo e dous farán de controis.
7- A clasificación farase segundo o programa e Regulamento de salmónidos da FEPeC.
8- Pescarase con moscas, ninfas ou perdigóns montados en anzois desprovistos de arponciño e culleriñas, xiratorias ou ondulantes que non leven ningún tipo de plumas, dun só gancho sen arponciño.
9- Os aparellos só poderán estar montados cun máximo de tres moscas e a boia, que pode ser esférica ou ovoide, que permita encherse de auga e sen ningún tipo de recubrimento, debe estar atada á sedela sen posibilidade algunha de deslizarse.
10- As canas a usar son libres, de uso comercial, cuxa lonxitude unha vez desencartadas e montadas non exceda a lonxitude de 12 pés (366 Cm).
11- Os carretes serán opcionais, manuais ou automáticos, de bobina fixa ou xiratoria.
12- As liñas usadas serán única e exclusivamente as de monofiamento nas súas distintas marcas e diámetros.
13- Nos desprazamentos de pescadores e controis está prohibido cruzar o río fóra do tramo que lle tocase pescar. Os controis seguirán ao pescador pero sen estorbarlle.
14- Se un control é responsable da perda dunha captura, anotará este incidente na plica e á captura perdida daráselle a talla media de tódalas capturas anotadas.
15- O pescador non poderá invadir o tramo lídante pero a captura si.
16- Só serán capturas válidas as que acaden unha talla mínima de 17 Cm e que veñan cravadas entre a punta do fociño e o opérculo das galadas.
17- As capturas seranlles presentadas aos controis dentro dunha sacadeira ou redefol.
18- Para calquera dúbida ou incidencia ao longo da competición será de aplicación o regulamento de competicións de salmónidos da FEPeC.
19- Non terá dereito á clasificación nin a agasallo todo aquel deportista que abandone a competición.
20- As decisións tomadas pola organización, referentes a esta competición, serán firmes e inapelables.


jueves, 5 de mayo de 2016

Nova e interesante competición con e para a boa xente
BASES:          

1)      Só se pode pescar cunha cana pero poderase ter unha ou máis canas dispostas e en repouso.

2)      As capturas deberán de serlles presentadas ao control dentro dun trueiro. O trueiro non poderá ter, completamente estendido, unha lonxitude maior de 122 cm. A rede deberá ser de algodón ou outro material non abrasivo.

3)      A adxudicación dos dorsais farase por sorteo e a distribución dos dorsais nos respectivos tramos é a que consta no anexo ás presentes bases. Nos tramos pescarán ao mesmo tempo dous deportistas dun equipo que serán controlados por outros dous deportistas doutro equipo

4)      A reunión dos pescadores cos controis farase na parte baixa do inicio do tramo.

5)      Material permitido:

1. Canas. Libres, de uso comercial, cuxa lonxitude non exceda de 366 cm. (12 pes).
2. Carretes. De uso opcional sexa manual ou automático, de bobina fixa ou xiratoria.
3. Sedelas. Exclusivamente de monofiamento nos seus diferentes tipos e diámetros.
Non se permite:
Utilizar boias ou buldós deslizantes sobre a sedela ou baixo de liña. Terán que estar fitos á mesma.
Cebos (Só culleriñas e moscas artificiais):
a) Culleriñas: xiratorias ou ondulantes simples en calquera das súas variantes e cun só anzol, pero sen plumas, pelos, la, etc.
b) Un máximo de tres moscas artificiais co uso da boia ou buldó (fitos na sedela ou baixo de liña)
c) Os anzois, tanto das moscas como das culleriñas deberán estar desprovistos de arponciño ou semellante, ou ben telo totalmente inutilizado, de xeito que non fagan resistencia algunha ó desanzolado.

6)      Ó longo da proba, calquera control pode pedir o exame os aparellos de pesca dun pescador.

7)      O deportista que non se presente, ou abandone a proba ou a acción de pesca, antes da hora oficial, perderá o seu dereito á clasificación e a continuar na proba.

8)      Para calquera outra norma non descrita anteriormente aterémonos ó regulamento da FEPYC.

9)      Serán capturas válidas as pezas de 17cms. ou mais, medidas dende o extremo da boca ate a punta da cola.

10)  Os trofeos aos tres primeiros equipos clasificados seranlles entregado na cea de clausura e entrega de premios.

Máis información: spd.neria@gmail.com


ANEXO:

I OPEN POR EQUIPOS SALMONIDOS LANCE. XALLAS 2016
POSTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
1ª QUENDA DA 1ª MANGA
PESCADORES
A1 – A2
B1 – B2
C1 – C2
D1 – D2
E1 – E2
F1 – F2
G1 – G2
H1 – H2
CONTROIS
F3 – F4
E3 – E4
H3 – H4
G3 – G4
A3 – A4
B3 – B4
C3 – C4
D3 – D4
2ª QUENDA DA 1ª MANGA
PESCADORES
E3 – E4
F3 – F4
G3 – G4
H3 – H4
B3 – B4
A3 – A4
D3 – D4
C3 – C4
CONTROIS
A1 – A2
B1 – B2
C1 – C2
D1 – D2
E1 – E2
F1 – F2
G1 – G2
H1 – H2
1ª QUENDA DA 2ª MANGA
PESCADORES
D3 – D4
C3 – C4
B3 – B4
A3 – A4
G3 – G4
H3 – H4
E3 – E4
F3 – F4
CONTROIS
E1 – E2
F1 – F2
G1 – G2
H1 – H2
B1 – B2
A1 – A2
D1 – D2
C1 – C2
2ª QUENDA DA 2ª MANGA
PESCADORES
F1 – F2
E1 – E2
H1 – H2
G1 - G2
A1 – A2
B1 – B2
C1 – C2
D1 – D2
CONTROIS
D3 – D4
C3 – C4
B3 – B4
A3 – A4
G3 – G4
H3 – H4
E3 – E4
F3 – F4domingo, 13 de marzo de 2016

Os nosos socios viaxeirosAntonio acaba de voltar de Chile con imaxes e recordos tan memorables coma este. Ademais da ledicia por terche entre nós, sentímonos asemade agradecidos por compatires connosco esta inesquecible imaxe. PARABÉNS POR ESA EXCEPCIONAL CAPTURA!!

viernes, 11 de marzo de 2016

As Directrices da Paisaxe de Galicia

O Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de Galicia está a desenvolver a Estratexia da Paisaxe de Galicia. Nunha fase previa, contando tamén coa participación cidadá, elaborouse o Catálogo de Paisaxes de Galicia, a cal deu resultado a un documento de carácter técnico que aborda a primeira etapa da planificación da paisaxe, consistente na súa análise e diagnose, o cal está en exposición pública para presentación de alegacións. (Documento dispoñible nesta ligazón).

Baseándose no Catálogo de Paisaxes de Galicia, corresponde elaborar nesta segunda fase as Directrices da Paisaxe, é dicir, as determinacións, criterios e accións que deben definir o futuro da paisaxe de Galicia. Entendendo que este proceso debe recoller as inquedanzas e aspiracións da cidadanía en canto á valoración e grao de compromiso da colectividade na protección das nosas paisaxes, programase a realización de 50 obradoiros participativos, un por cada comarca paisaxística galega.

Para a participación nos diferentes obradoiros estase a realizar un convite a diferentes persoas e entidades, o cal agradecemos se difunda e faga extensivo a quen  teña interese en tomar parte nos mesmos. 

Calquera dúbida en relación a este proceso participativo pode ser dirixida a este mesmo enderezo electrónico, ou nos teléfonos 981.910.206 e 608.201.251.

Sen outro particular, agradecemos de antemán a súa importante colaboración.

-- 
Equipo técnico das Directrices de Paisaxe de Galicia
Instituto de Estudos do Territorio
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia
Edificio Administrativo San Caetano
Rúa de San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Na casa da cultura de cultura de Vimianzo o Martes 15 de marzo ás 18 horas

sábado, 5 de diciembre de 2015

Entrega de premios 2015
Coa tradicional entrega anual de premios desenvolvemos o derradeiro acto da tempada 2015. Parabéns a todos, premiados ou non. Sodes todos vos, os nosos socios, os que facedes a forza da nosa sociedade e desenvolvedes as nosas actividades a prol do noso medio natural e da pesca. Se ben, o noso amplo calendario de actividades no sería posible sen a colaboración da Deputación da Coruña e do Concello de Vimianzo. A estas dúas institucións públicas tamén lle achegamos o noso recoñecemento e agradecemento en nome desta nosa pescantil familia. Que pasades todos unhas boas festas e para o vindeiro 2016...máis e mellor!! Ou iso tentaremos.